Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegget har fokus på positiv læring med varierte oppgaver som skal stimulere til språklig bevissthet blant elevene. Dette innebærer både språklek og systematiske oppgaver.

Vi har fordelen av samarbeidspartnere som har lang erfaring med nettbasert undervisning helt opp på bachelor og universitetsnivå. Undervisningen er spesielt tilrettelagt den enkelte elev basert på studentens individuelle kvalifikasjoner og behov der mestring står i fokus. Vårt opplegg er basert på en filosofi om en undervisningsform som er:

Personlig – Nær -Tilpasset – Engasjerende – Effektiv

Lærlingsplattform

For at nettundervisning skal fungere er det nødvendig med en avansert læringsplattform som kommunikasjonsredskap mellom lærer og elev. Norskskolen har videreutviklet en velprøvd LMS (learning management systems) som benyttes av ledende universitet i Europa og USA.