Praktisk informasjon

Til elevene
Oppmeldingsfrist: 31. januar og 31. august.
Leksjonenes lengde: Leksjonene varer 1 uke. Estimert arbeidstid er ca 90 minutter i uka.
Antall leksjoner: ca 15 hvert semester og totalt 30 per skoleår.
Diverse: Alle elever bes fylle ut en brukerundersøkelse ved semesterslutt for evaluere brukertilfredshet og undervisningskvalitet.

Minner om at elever ved Norskskolen kun kan benytte en skole som tilbyr kompletterende undervisning.

Canvas
Norskskolen benytter Canvas som læringsplattform.