Vi tilbyr gratis nettbasert undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE. Vi er støttet av Udir og følger offisielle læreplaner i 1.-10. årstrinn.

Vi har fulle klasser høsten 2023. Er du interessert i plass hos oss fra vårsemestret som starter i januar 2024, sett deg på venteliste.
Sett deg på venteliste her!

 

 

 

Undervisningsopplegg
Undervisningsopplegget har fokus på positiv læring med varierte oppgaver. Vår undervisning er spesielt tilrettelagt den enkelte elev.
Vår læringsplattform
Vi benytter Canvas som læringsplattform. Dette er en ny og moderne læringsplattform som sikrer god kommunikasjon mellom elev og lærer!
Påmeldingsfrister
Frist for påmelding for høstsemester er 30. aug og vårsemesteret er 20. jan.
"Undervisningen tillater at man opprettholder kompetansen i norsk språk, og resultatene viser at elevene presterer like bra som elever i vanlig norsk skole."