Praktisk informasjon

Til elevene
Oppmeldingsfrist: 31. januar og 31. august.
Leksjonenes lengde: Leksjonene varer 2 uker. Estimert arbeidstid er ca 90 minutter i uka.
Antall leksjoner: ca 8 hvert semester og totalt 15 per skoleår.
Diverse: Alle elever bes fylle ut en brukerundersøkelse ved semesterslutt for evaluere brukertilfredshet og undervisningskvalitet.

Sofiaskolen
Norskskolen og Sofiaskolen i Stockholm utvekslet erfaringer om nettundervisning. Deres nettundervisning kalt Sofia Distans har mange svenske elever som følger fullstendige grunnskole og ungdomsskolefag som nettundervisning.