Om Norskskolen

 

Norskskolen tilbyr kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og KRLE for elever i 1.-10. klasse. Undervisningen er nettbasert. Opplegget er anerkjent og støttet av Utdanningsdirektoratet og er derfor GRATIS og følger offisielle læreplaner i 1.-10. årstrinn.

Norskskolen har tilbudt kompletterende undervisning siden 2002 og feirer i år 16-år. Norskskolens ressursgruppe består av personer med bred bakgrunn fra norsk og internasjonal skole. Våre lærere og støttespillere har relevant utdannelse og ikke minst erfaring med å bo utenlands med egne barn. Basert på dette er vi bevisst på de utfordringer våre elever har i hverdagen og vi har dermed gode forutsetninger for å utvikle et tilpasset undervisningsopplegg for våre elever.

Vi søker norske elever i alle deler av verden som ønsker å forbedre eller opprettholde norskkunnskapen ved kortere eller lengre utenlandsopphold, og som sammen med oss gjør undervisningen til et høydepunkt i hverdagen.

Norskskolens lærere har alle relevant pedagogisk utdannelse og erfaring.

_____________________________________________________________________________

Cecilie Drevvatne Olsen
Rektor

Pedagogisk utdannelse fra universitetet i Trondheim og Bergen. Bakgrunn fra norsk barneskole, ungdomsskole og videregående skole samt den Skandinaviske skolen i Brussel, Belgia. Har bodd utenlands i over 10 år med 3 egne barn og kjenner godt til de utfordringer som gjelder opprettholdelse av norsk språk og kulturforståelse for barn og ungdom.

E-Mail: cecilie@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Bjørn Arve Bønå
Daglig leder

Utdannet fra universitetet i Trondheim, NTNU. Har i tillegg utdanning innen matematikk, kroppsøving og friluftsliv. Har blant annet vært konsulent for blant annet Idrettsforbundet og Utdanningsdirektoratet med prosjekt for fysisk fostring i skolen, revidering av læreplaner og nettbaserte ressurssider. Har tidligere jobbet som lærer i barne og ungdomskole og som lektor ved Persbråten videregående skole. Har jobbet som Generalsekretær i Landslaget Fysisk Fostring i Skolen – LFF i 3 år.

E-Mail: bjornarve@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Øydis Raddum Wikmark
Lærer
Utdannelse fra Elverum og Hamar l�rerskole samt Bislett Høyskolesenter. Arbeidet ved flere norske barne og ungdomskoler, bl.a Grætvedt Skole, Smestad Skole, APO Skolen samt Finnsnes Skole.

E-Mail: oydis@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Margrethe Skeie
Lærer
Lektor i norsk ved Bredtvet Videregående Skole. Norsklærer ved The American School of the Hague og Noors Op Maat. Jobbet som oversetter. Hovedfag i lingvistikk. Mellomfag i norsk og grunnfag i språk. Bosatt i Nederland.

E-Mail: margrethe@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Ellen Liliedahl

Lærer /admninistrasjon
Språklærer Berlitz.
Lang erfaring med kompletterende undervisning. Bosatt i Houston Texas

E-Mail: ellen@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Marie Olsen
Lærer

Utdannet fra universitetet i Trondheim med Bachelorgrader innen nordisk, litteraturvitenskap og engelsk. Har i tillegg Bachelorgrad innen journalistikk fra Newcastle. Jobbet som adjunkt ved Lamberseter videregående skole. Undervist i norsk, norsk for fremmedspråklige, engelsk og media. Bosatt i Firenze, Italia.

E-Mail: marie@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Audny Diamantis

Adjunkt

Bachelor i nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk, Universitetet i Oslo. PPU Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo. Språkutdanning fra universitet i Norge og Athen, Hellas. Lang erfaring med kompletterende undervisning, samt undervisning i norsk skole og universitet. Bosatt i Athen, Hellas.

E-Mail: audny@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Siri Lund
Lærer

Bachlor i kultur og samfunnsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Utdanning fra Univeritetet i New Haven. Lang erfaring fra kompletterende undervisning. Bosatt i Alicante,  Spania

E-Mail: siri@norskskolen.com

_____________________________________________________________________________

Silje Merli

Lærer

Bachlor i Psykologi og årsenhet i Spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, Master fra Nanyang Technological University, Singapore
Bosatt i Singapore

E-Mail: siljemerli@gmail.com

_____________________________________________________________________________

Janne Sørensen
Lærer

Spesialpedagogisk utdannelse med fokus på lese- og skrivevansker. Lang erfaring fra norsk skole og barnehage. Bosatt i Houston Texas

E-Mail: jann-so@online.com

_____________________________________________________________________________