Norskskolen tilbyr kompletterende undervisning i norsk, samfunnsfag, og RLE for elever i 1.-10. klasse. Undervisningen er nettbasert. Opplegget er anerkjent og støttet av Utdanningsdirektoratet og er derfor GRATIS og følger offisielle læreplaner i 1.-10. årstrinn. Norskskolen har tilbudt kompletterende undervisning siden 2002 og feirer i år 10-årsjubileum.

Norskskolens ressursgruppe består av personer med bakgrunn fra Utenriksdepartementet, Statoil, Torgar Studiesenter og Skandinaviske Skolen i Brussel. Våre lærere og støttespillere har relevant utdannelse og ikke minst erfaring med å bo utenlands med egne barn. Basert på dette er vi bevisst på de utfordringer våre elever har i hverdagen og vi har dermed gode forutsetninger for å utvikle et tilpasset undervisningsopplegg for våre studenter.

Vi søker norske studenter i alle deler av verden som ønsker å forbedre eller opprettholde norskkunnskapen ved kortere eller lengre utenlandsopphold, og som sammen med oss gjør undervisningen til et høydepunkt i hverdagen.


Undervisningsopplegg
Fokus på tilpasset opplæring

Undervisningsopplegget har fokus på positiv læring med varierte oppgaver som skal stimulere til språklig bevissthet blant elevene. Dette innebærer både språklek og systematiske oppgaver. Vi har  fordelen av samarbeidspartnere som har lang erfaring med nettbasert undervisning helt opp på bachelor og universitetsnivå.

Undervisningen er spesielt tilrettelagt den enkelte elev basert på studentens individuelle kvalifikasjoner og behov der mestring står i fokus. Vårt opplegg er basert på en filosofi om en undervisningsform som er:

Personlig - Nær -Tilpasset - Engasjerende - Effektiv

I regi av Utdanningsdirektoratet og departementet ble det for noen år siden gjennomført en undersøkelse av nivået til elever som følger kompletterende undervisning og Norskskolen deltok. Man konkluderte med at "elevene presterer like bra som elever i vanlig norsk skole" samt at "undervisningen tillater at man opprettholder kompetansen i norsk språk".


Læringsplattform
Ledende LMS

For at nettundervisning skal fungere er det nødvendig med en avansert læringsplattform som kommunikasjonsredskap mellom lærer og elev. Norskskolen har videreutviklet en velprøvd LMS (learning management systems) som benyttes av ledende universitet i Europa og USA.


Påmeldingsfrister

Frist for påmelding for høstsemester er 30. august og vårsemesteret er 30. januar.  Vi oppfordrer til oppmelding i god tid før siste tidsfrist. Meld deg på ved å klikke her

 Nyheter finnes ved å klikke her


Kontakt oss

image


image

News Headlines:


image

image

Notat

Kontakt oss for påmelding.